1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster är en plattform för säker kommunikation mellan invånare och vården. Genom att logga in via 1177.se får invånare åtkomst till bland annat mottagningarnas e-tjänster, journalen via nätet och internetbaserad vård.

Ett visst  tjänsteutbud finns tillgänglig för alla i 1177, andra  e-tjänster erbjuds på mottagningarnas startsidor. Utbudet av invånartjänster skiljer sig åt mellan regionerna.

E-tjänster för Region Uppsala 

Ärendetyper

Mottagningens e-tjänster bygger på ärendehanteringen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Rekommenderade ärendetyper (e-tjänster) är:

  • Förnya recept.
  • Rådgivning.
  • Önskemål om tid.
  • Avboka och omboka tid.

Personalen loggar in via Personal 1177 (tidigare Mina vårdkontakter) för att hantera mottagningens ärenden

Webbtidbok

Invånaren kan själv se sina bokade tider och administrera av- och ombokningar. Bokning av ny- och ombesök har införts i delar av Region Uppsala. Läs mer om webbtidbok.

Journalen via nätet

Invånaren kan ta del av sin journalinformation från Region Uppsala och andra regioner. Läs mer om Journalen via nätet.

Stöd och behandling 

Vården kan erbjuda stöd och behandlingsinsatser via Stöd och behandlingsplattformen. Läs mer om Stöd och behandling.

Mina intyg

Invånaren kan se och hämta intyg, till exempel läkarintyg från Cosmic.

Läkemedelstjänster

Via E-hälsomyndighetens e-tjänst kan invånaren ta del av sina förskrivna recept och uthämtade recept.

Vårdnadshavare kan ta del av läkemedelsinformation för sina barn.

Listning på vårdcentral och BVC

Invånaren kan lista sig på vårdcentral och barnavårdcentral, se aktuell listning och ändra listning.

Uppmaning att hänvisa patienten till e-tjänst för listning på vårdcentral - dokument för utskrift (pdf).

Beställ provtagningskit för klamydia- och gonorrétest

Istället för att gå till vårdcentralen och lämna ett prov kan invånaren beställa ett hemtest. Ett provtagningskit skickas till patienten som ta ett prov och skickar för analys.

Egen provtagning för covid-19

I Uppsala län gör invånare som har BankID eller Freja e-id plus test för covid-19 på dig själv, så kallad egenprovtagning. Du hämtar och lämnar en påse för egenprovtagning på någon av Region Uppsalas ut- och  inlämningsplatser. I påsen finns instruktioner som du ska följa.  

Beställ journalkopior, loggrapport och spärrblankett

Invånare kan beställa journalkopior, loggrapport och blankett för att spärra sin journal. Beställningen går till CESÅ.

Lämna synpunkter på vården i Region Uppsala

Invånare som har synpunkter på vården i Region Uppsala kan kontakta Patientnämnden.

Frisktandvårdsportalen

Invånare kan teckna frisktandvårdsavtal och läsa individuella skötselråd digitalt.

Invånares inloggning 1177 Vårdguiden

Hitta vård via 1177.se

Hitta vård är en tjänst på 1177.se som presenterar kontaktinformation till olika verksamheter inom vården och tandvården.

Varje enskild mottagning har en egen informationssida (s.k. Kontaktkort) där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenteras. Innehållet hämtas framför allt från den nationella katalogtjänsten HSA och 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Se var invånaren ska söka vård på rätt mottagning på 1177 Vårdguiden (1177.se)

Information om hur det går till att hitta och söka vård (Inera)

Beskrivning av vilka vilka datakällor som används för informationen som visas ut på 1177 vårdguiden  (DocPlus)

Kontakt

Nationell support för invånare

Telefon: 0770-72 00 00
Öppet: klockan 06-22 alla dagar

Regional förvaltning

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.