Journalen via nätet - 1177 Vårdguiden

Invånare som är 16 år eller äldre kan läsa information ur sin journal genom att logga in via 1177.se. Hur mycket information som visas bestäms på regionnivå, och därför ser det lite olika ut i olika regioner. Vi visar journalen från vården som journalförs i Cosmic och tandvård som journalförs i T4, även information från journalsystemet Rådgivningsstöd som används av 1177 Vårdguiden på telefon visas. Om invånare begär utlämning av journalkopior måste all information lämnas ut, även den information som inte visas i Journalen via nätet.

Information i Journalen

Begränsning av åtkomst till Journalen

Inkomna ärenden hanteras skyndsamt, vanligtvis samma dag. Vid särskilt brådskande ärenden, kan du kontakta:

Vardagar klockan 8-16:45, telefon 71599 (Invånartjänster, beredskapstelefon). Övrig tid, telefon 0740-404805 (EPJ, beredskap i hemmet).

Utökning av åtkomst till Journalen

Kontakt

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare. 

1177 Vårdguidens e-tjänster förvaltas regionalt av Invånartjänster e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen.