Koordinatorer till MedControl

Koordinatorer per förvaltning

Mejladress Tfn
Akademiska sjukhuset    
Anette Farkhooy anette.farkhooy@akademiska.se 15321
Ingrid Martinsson ingrid.martinsson@akademiska.se 10277
Marie Morén marie.kjallander.moren@akademiska.se 71598
Nina Anundsson nina.anundsson@akademiska.se  
Lasarettet i Enköping    
Kinza Maldi kinza.degerlund.maldi@regionuppsala.se 51022
Tina Arenstig tina.arenstig@regionuppsala.se 51021
Milvi Metsik Carenmark, Radiologi milvi.metsik.carenmark@regionuppsala.se 18094
Folktandvården    
Helene Lindroth helene.lindroth@regionuppsala.se 16554
Annika Holmström annika.holmstrom@regionuppsala.se 16195
Nära vård och hälsa    
Lisa Lundberg Steiner lisa.lundberg.steiner@regionuppsala.se 74119
Maria Lindblom maria.a.lindblom@regionuppsala.se 16071
Anneli Eriksson anneli.a.eriksson@regionuppsala.se  72391
Kollektivtrafikförvaltningen
Kultur och bildning
Regionkontoret
Resurscentrum Region Ua
   
Anette Asp anette.asp@regionkontoret.se 16111
Lena Kristoffersson lena.kristoffersson@ul.se 11902
Mimmi Svensson mimmi.svensson@regionuppsala.se 16272
Pär Edblad par.edblad@regionuppsala.se 16242
Privata vårdcentraler/
privata specialister med LOV avtal
   
Barbro Nordström barbro.nordstrom@regionuppsala.se 17669
Ann-Sofie Geschwindt    
Annika Eriksson annika.e.eriksson@regionuppsala.se 16908
Service och fastighet    
Birgitta Amnell birgitta.amnell@regionuppsala.se 13395
Birgitta Olson birgitta.olson@regionuppsala.se 17722
Varuförsörjningen    
Berth Axelsson berth.axelsson@varuforsorjningen.se 13319