Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster

Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster är vårdpersonalens verktyg för säker kommunikation med invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I Region Uppsala finns ett rekommenderat utbud av standardtjänster.

Varje vårdmottagning kan också skapa egna e-tjänster efter behov, något som ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning på den aktuella mottagningen.

För mer information kontaktar du respektive förvaltnings e-tjänstesamordnare/koordinator för e-tjänster.

Inloggning med Freja eID tas bort

Efter dialog med regionerna har Inera beslutat att ompröva det tidigare godkännandet av Freja eID för inloggning på 1177.se. Möjligheten att använda Freja eID för inloggning kommer att avslutas den 16 februari. Anledningen till att godkännandet inte upphör omedelbart beror på att personer som har symtom och nyligen har använt Freja eID för att beställa provtagning för covid-19 ska ha möjlighet att hämta ut sitt provsvar utan problem. Information publiceras under dagen på 1177.se och på inloggningssidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Observera att beslutet inte påverkar Freja eID Plus, som kommer att kunna användas även i fortsättningen.

Kontakt

För frågor och support om e-tjänster ska i första hand mottagningen/verksamheten kontakta sin centrala representant (vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare) i förvaltningen.

Förvaltningen kan i sin tur kontakta Enheten för e-hälsa genom Easit eller 1177etjanster@regionuppsala.se