Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster

Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster är vårdpersonalens verktyg för säker kommunikation med invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I Region Uppsala finns ett rekommenderat utbud av standardtjänster.

Varje vårdmottagning kan också skapa egna e-tjänster efter behov, något som ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning på den aktuella mottagningen.

För mer information kontaktar du respektive förvaltnings e-tjänstesamordnare/koordinator för e-tjänster.

Inloggning med Freja eID tas bort

Efter dialog med regionerna har Inera beslutat att ompröva det tidigare godkännandet av Freja eID för inloggning på 1177.se. Möjligheten att använda Freja eID för inloggning kommer att avslutas den 16 februari. Anledningen till att godkännandet inte upphör omedelbart beror på att personer som har symtom och nyligen har använt Freja eID för att beställa provtagning för covid-19 ska ha möjlighet att hämta ut sitt provsvar utan problem. Information publiceras under dagen på 1177.se och på inloggningssidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Observera att beslutet inte påverkar Freja eID Plus, som kommer att kunna användas även i fortsättningen.

QR-kod införs för inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster

2021-03-11

Inera inför QR-kod vid inloggning med mobilt BankID för att öka säkerheten vid inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Förändringen berör endast invånare som loggar in på en annan enhet än den där de har sitt Mobila BankID installerat.

För invånare som loggar in från en mobil eller surfplatta där de också har sitt mobila BankID blir det ingen förändring. De kan fortsätta logga in som tidigare med personnummer och BankID.

Invånare som loggar in från en annan enhet än där de har sitt mobila BankID kommer att behöva logga in med QR-kod. Det gäller till exempel för invånare som loggar in på dator men har sitt BankID i mobilen.

Kontakt

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare. 

1177 Vårdguidens e-tjänster förvaltas regionalt av Invånartjänster e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen.