Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster

Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidigare Mina vårdkontakter, är vårdpersonalens verktyg för säker kommunikation med invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I Region Uppsala finns ett rekommenderat utbud av standardtjänster.

Varje vårdmottagning kan också skapa egna e-tjänster efter behov, något som ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning på den aktuella mottagningen.

För mer information kontaktar du respektive förvaltnings e-tjänstesamordnare/koordinator för e-tjänster.

Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster har ersatt Mina vårdkontakter

Under en övergångsperiod finns ärenden i två parallella system. Ärenden som inkom innan 7 juni måste avslutas och sedan återsökas i Mina vårdkontakter. Ärenden som inkommer från 10 juni, hanteras, avslutas och återsöks i det nya personalverktyget

Kontakt

För frågor och support om e-tjänster ska i första hand mottagningen/verksamheten kontakta sin centrala representant (vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare) i förvaltningen.

Förvaltningen kan i sin tur kontakta Enheten för e-hälsa genom Easit eller 1177etjanster@regionuppsala.se