Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster

Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster, tidigare Mina vårdkontakter, är vårdpersonalens verktyg för säker kommunikation med invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

I Region Uppsala finns ett rekommenderat utbud av standardtjänster.

Varje vårdmottagning kan också skapa egna e-tjänster efter behov, något som ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning på den aktuella mottagningen.

För mer information kontaktar du respektive förvaltnings e-tjänstesamordnare/koordinator för e-tjänster.

Nyheter för personalverktyget

Skicka ärende till flera personer samtidigt

Vårdpersonal kan nu välja att skicka invånarärenden till en eller flera invånare samtidigt. Det finns en begränsning på 250 personer per ärende. Vårdpersonal kan antingen skriva in personnummer och lägga till invånare en i taget eller importera personnummer från en fil.

Funktionen att skicka ett ärende har samtidigt ändrats.

Lär mer i Ineras manual hur du gör för att skicka ett ärende. (inera.se)

Personalverktyget 1177 Vårdguidens e-tjänster har ersatt Mina vårdkontakter

Under en övergångsperiod finns ärenden i två parallella system. Ärenden som inkom innan 7 juni måste avslutas och sedan återsökas i Mina vårdkontakter. Ärenden som inkommer från 10 juni, hanteras, avslutas och återsöks i det nya personalverktyget

Kontakt

För frågor och support om e-tjänster ska i första hand mottagningen/verksamheten kontakta sin centrala representant (vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare) i förvaltningen.

Förvaltningen kan i sin tur kontakta Enheten för e-hälsa genom Easit eller 1177etjanster@regionuppsala.se