Prator

Prator är ett meddelandesystem mellan slutenvård, primärvård och länets kommuner. Aktörerna har en gemensam överenskommelse att använda Prator för denna samverkan. Här finns viktig information för dig som är användare av Prator.

För att kunna logga in i Prator behöver du ett E-tjänstekort och behörighet. Behörigheten läggs av in av din vårdsystemsamordnare.

Vid frågor om ditt kort eller koder, kontakta Passerkortsenheten.

Fler inloggningsalternativ

Prator för administratörer

Prator med användarnamn och lösenord
(För hyrsjuksköterskor utan E-tjänstekort)

 

Kontakt

Kontakta i första hand din lokala administratör/vårdsystemsamordnare som kan hjälpa dig med behörighet och supportfrågor.

Akademiska sjukhuset

Administratörer Akademiska
Vårdsystemsamordnare
Länk till Intranätet: Vårdsystem stöd

Somatik
Funktionsbrevlåda för Pratorsupport: utskrivningsproc.prator@regionuppsala.se

Nina Anundsson 134 07
Karin Wiberg 196 38

Psykiatri
Linus Frost 110 54

Lasarettet i Enköping 

Administratörer/kontaktpersoner Lasarettet i Enköping

Administrativa enheten
Carina Ström 
Telefon: 182 60

IT-support, sökarnummer 180 39

Vårdsystemsamordnare
Anette Lindgren, anknytning 182 45.

Akutmottagningen
Hanna Wettermark, anknytning 181 25

Intensivvårdsavdelningen
Mona-Lisa Welinder, ankytning 185 06

Kirurgavdelningen
Agneta Ohlén, anknytning 181 03
Anna Andersson 181 03

Lasarettsansluten hemsjukvård - Laserettet i Enköping
och LAH-avdelningen
Vika Sollfors, anknytning 180 75

Medicinavdelning 1 och 2
Evelina Phil, anknytning 185 46

Medicinmottagningen
Martina Irehag anknytning 173 35
Victoria Wallin anknytning 173 35

Rehabenheten
Susanne Alsiö, anknytning 180 60

Nära vård och hälsa - Primärvård

It-support för privata
vårdgivare och primärvård
ansvarar för supportfrågor gällande Prator.

E-post: pvit@regionuppsala.se

Support- & servicetelefon, vardagar 8-17
Telefon: 018-611 77 10, val 2: Vårdsystemsamordnare

Nära vård och hälsa - Övrig verksamhet

Vardagar 8-16

Mats Lind, vårdsystemsamordnare
Telefon: 16859

Pia Puskala, vårdsystemsamordnare
Telefon: 16720

E-post: it.nvh@regionuppsala.se