Prator

Prator är ett meddelandesystem mellan slutenvård, primärvård och länets kommuner. Aktörerna har en gemensam överenskommelse att använda Prator för denna samverkan. Här finns viktig information för dig som är användare av Prator.

För att kunna logga in i Prator behöver du ett E-tjänstekort och behörighet. Behörigheten läggs av in av din vårdsystemsamordnare.

Vid frågor om ditt kort eller koder, kontakta Passerkortsenheten.

Fler inloggningsalternativ

Prator för administratörer.

Prator med användarnamn och lösenord (För hyrsjuksköterskor utan E-tjänstekort).

Aktuell information

Projekt Cosmic Link

8 mars 2022 ska Prator ersättas med funktioner/moduler i Cosmic avseende samverkan mellan regionen och länets kommuner. Mer information om projektet och införandet hittar du på Projekt Cosmic Link.

Relaterad information

Vård i samverkan (VIS)

Vård i samverkan är samlingsnamnet på de övergripande dokument som arbetats fram tillsammans av Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län utifrån författningar, nationella riktlinjer och länsövergipande överenskommelser.

Fördelning av medicinskt ansvar och arbetsuppgifter i kommunal hemsjukvård.

Samverkan vid utkskrivning från slutenvård. Länsövergripande riktlinje.

In och utskrivning från slutenvård. Lokal rutin Region Uppsala.

Samordning vid utskrivning. Lokal rutin Primärvård.

Rehabilitering och habilitering i samverkan.

Fristående meddelande i Prator.

Mer information hittar du på sidan Vård i samverkan.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Kontakta i första hand din lokala administratör/vårdsystemsamordnare som kan hjälpa dig med behörighet och supportfrågor.

Akademiska sjukhuset

Administratörer Akademiska:
Vårdsystemsamordnare. Länk till Intranätet: Vårdsystemstöd.

Somatik:
Funktionsbrevlåda för Pratorsupport: 
utskrivningsproc.prator@regionuppsala.se. 

Nina Anundsson 134 07.
Karin Wiberg 196 38.

Psykiatri:
Linus Frost 110 54.

 

Lasarettet i Enköping

Administrativa enheten, behörigheter:
Carina Ström: 182 60.

Vårdsystemsamordnare: Anette Lindgren, anknytning 182 45.

Akutmottagningen:  anknytning 181 25.

Intensivvårdsavdelningen: anknytning 185 06.

Kirurgavdelningen:  anknytning 181 03,

Lasarettsansluten hemsjukvård - Lasarettet i Enköping och LAH-avdelningen: anknytning 180 75.

Medicinavdelning 1 och 2: anknytning 185 46.

Medicinmottagningen: anknytning 173 35,

Rehabenheten: anknytning 180 60.

 

Nära vård och hälsa & privata vårdgivare

Vardagar kl 08:00-17:00 ring 018-611 77 10, val 1: Vårdsystemsamordnare.

Skapa ärende via EASIT Självservice.