Webbtidbok – 1177

Webbtidbokning innebär att mottagningen låter invånaren boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta.

Genom att invånaren/patienten själv administrerar sina tider till vården kan vårdpersonalens tid nyttjas för patientkontakter istället för till patientadministration.

Webbtidboken består av fyra tjänster:

  • Visa bokad tid – Invånaren ser sina bokade tider efter inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Avboka tid – En bokad tid kan avbokas direkt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Omboka tid – En bokad tid kan ombokas direkt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Boka tid – Invånaren bokar själv sin tid utifrån de tider som mottagningen publicerat. Bokningsbara tider kan vara öppna för alla att boka eller kräva bokningsunderlag i journalsystemet.

Vilka tjänster som erbjuds konfigureras i samband med införande för varje mottagning. All hantering av tider och tidstyper görs i journalsystemet.

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.

Hitta på sidan