Om en god och nära vård i Hälso- och sjukvårdspodden

2021-03-19

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom hälso- och sjukvårdspodden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige samt bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.

Med perspektiv från ledarroller runt om i den svenska hälso- och sjukvården tar sig Åsa Himmelsköld an den viktiga uppgiften att få den nära vården i Region Uppsala att bli både god och just nära. Ledarskap, förändring är ledord i detta avsnitt som både är trevligt och stimulerande.

Hälso- och sjukvårdspodden

Kontakt

Emma Nicholls