Effektiv och nära vård 2030

Hälso- och sjukvården behöver anpassas i syfte att möta utmaningarna med en både åldrande och växande befolkning i Uppsala län.

Målbilden för Effektiv och nära vård 2030 är att vården bättre ska motsvara invånarnas behov. En ny vårdstruktur utvecklas därför i samverkan med länets kommuner. För att uppnå målbilden om att göra invånarens väg genom vården mer effektiv finns fyra formulerade målområden som vården jobbar mot vilka beskrivs mer ingående nedan. 

Målområde: nära 

Vård finns nära mig på nya sätt

Målområde: effektiv

Min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser

Målområde: förebyggande och hälsofrämjande

Jag får stöd i att främja min hälsa

Målområde: samskapande 

Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård

Aktuellt inom Effektiv och nära vård 2030

2022-09-02
I samband med World Mental Health Day, WHO:s dag för att uppmärksamma psykisk hälsa och ohälsa, bjuder Effektiv och nära vård 2030 in till frukostseminarium på temat Psykisk hälsa den 10 oktober, klockan 9-10.
2022-04-08
Välkommen till Effektiv och nära vårds andra frukostseminarium med tema äldre den 5 maj, kl. 8.00-9.00. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.
2022-03-04
Vill du veta mer om omställningen till en effektiv och nära vård i Uppsala län och hur du kan bidra? Då ska du anmäla dig till det här digitala frukostseminariet den 31 mars, kl. 8.00-9.00. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.
2021-12-08
Östhammar står näst på tur att starta ett vårdcentrum. Nyckeln till ett framgångsrikt vårdcentrum är ett arbetssätt som möjliggör samlösningar över organisations- och huvudmannagränser. Här ligger Östhammar i framkant då man på ortens vårdcentral länge arbetat på just det sättet.

Filmen om Effektiv och nära vård 2030

Programkansliet har tillsammans med Uppsala läns kommuner tagit fram en film som visar visionen bakom omställningen Effektiv och nära vård 2030.

Filmen är en dramatisering som i två delar visar invånaren Alis upplevelser av vården. Den första delen visar vården så som den är utformad idag. Den andra delen visar den framtida visionen av hur vården tack vare omställningen är tänkt att se ut.

Region Uppsala och länets kommuners medarbetare påverkas alla i olika omfattning av omställningen. Syftet med filmen är att skapa kännedom och ge en överskådlig beskrivning av vad omställningen är och vad den innebär för våra invånare och patienter.

Podcast Nära vård

I Sveriges kommuner och regioners serie Nära vård-podden intervjuas personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i omställningen mot en mer nära vård.

Syftet med podden är att genom samtal om nära vård fördjupa kunskapen men också att visa både på det som fungerar och det som är svårt med att ställa om.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration