Effektiv och nära vård 2030 – frukostseminarium 25 januari

2022-11-11

Välkommen till Effektiv och nära vårds fjärde frukostseminarium med tema digitalisering den 25 januari klockan 8–9. Seminariet riktar sig till dig som verkar inom hälsa, sjukvård och omsorg inom Uppsala län.

En förutsättningen för att nå målbilden för Effektiv och nära vård är att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter. Den ökade digitaliseringen skapar nya lösningar för välfärdstjänster, inte minst inom egenvård. Den digitala utvecklingen ställer krav på hälso- och sjukvårdssystemet och innebär mycket mer än att bara utveckla tekniska lösningar.

Vid frukostseminariet kommer du få information om vad som pågår inom området digitalisering kopplat till omställningsarbetet. Du får en möjlighet att lära dig mer om vad digital utveckling är, vad det digitala ekosystemet innebär, vad som är på gång och hur planen framåt ser ut.

Louise Arodén, enhetschef på digitaliseringsenheten på Region Uppsala kommer att moderera och medverkar gör bland annat Jenny Ugalde, digitaliseringsstrateg på Region Uppsala.

Vill du delta?  

 Mejla för att få länk till Teamsmötet där seminariet sänds.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration

Hitta på sidan