Filmer Effektiv och nära vård

Se filmer som berättar om utvecklingen mot en nära, effektiv, förebyggande, hälsofrämjande och samskapande vård.

Utveckling mot effektiv och nära vård

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration