Målområde - effektiv

Min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser

Att vården hålls samman med stöd av rätt kompetenser betyder för invånaren att:

  • Mitt team har rätt kompetens och finns på rätt vårdnivå. De känner mig och hjälper mig hålla samman min vård.
  • De känner mig och hjälper mig hålla samman min vård.
  • För mig med komplexa behov finns vårdcentrum vilket betyder att jag inte behöver åka till sjukhuset.
  • Ibland får jag åka längre för att få vård som jag inte behöver så ofta.
  • Jag som patient och mitt team har tillgång till digitala stöd som är enkla att använda.

Vårdcentrum

Ett vårdcentrum kan beskrivas som en nod där kompetenser från kommunal och regional primärvård samverkar med den specialiserade vården för att bättre möta de behov som finns runt om i länet. Även aktörer utanför hälso- och sjukvården, såsom socialtjänst och elevhälsa kan knytas till ett vårdcentrum. Syftet är att invånarna ska få tillgång till en mer nära och samordnad vård.

Länsövergripande verksamheter som inte finns på alla vårdcentraler kopplas till vårdcentrum, till exempel jourverksamhet, mobila team, röntgen, och närvårdsplatser. Närvårdsplatser är en vårdform på primärvårdsnivå med dygnet-runt-verksamhet för patienter som till exempel har stora vårdbehov men som inte är i behov av sjukhusets alla resurser.

Vårdcentrum är såväl en fysisk plats som ett nätverksbaserat arbetssätt där regionala, kommunala och privata verksamheter jobbar tillsammans. Målet är en enkel väg in för patienten när det finns behov av samordnad fysisk eller digital vård. Vårdcentrum är även en arena som ger goda förutsättningar för forskning och utveckling i primärvården och av vård i samverkan.

Hitta på sidan