Målområde - effektiv

Min vård hålls samman med stöd av rätt kompetenser

Att vården hålls samman med stöd av rätt kompetenser betyder för invånaren att

  • Mitt team har rätt kompetens och finns på rätt vårdnivå. De känner mig och hjälper mig hålla samman min vård.
  • För mig med komplexa behov finns vårdcentrum vilket betyder att jag inte behöver åka till sjukhuset.
  • Ibland får jag åka längre för att få vård som jag inte behöver så ofta.
  • Jag som patient och mitt team har tillgång till digitala stöd som är enkla att använda.

Inom ramen för målområdet effektiv pågår ett större projekt.

Vårdcentrum

Ett vårdcentrum kan beskrivas som en nod där kompetenser från den kommunala och regionala primärvården samlas i syfte att ge invånaren tillgång till samordnad vård.

Det handlar om vård som inte finns på dagens alla vårdcentraler, till exempel jourverksamhet, utredning och behandling vid psykisk ohälsa hos barn, röntgen och närvårdsplatser. Även aktörer i den nära vården som inte är samlokaliserade i den så kallade noden ingår, exempelvis vård i hemmet, vårdcentraler, socialtjänst, elevhälsa och verksamheter inom ideell sektor.

Alla aktörer som ingår i ett vårdcentrum samarbetar nätverksbaserat så att invånarna därmed får tillgång till nära vård på nya sätt. Det blir därför en enkel väg in för patienten när hen har behov av samordnad fysisk eller digital vård med stöd av olika kompetenser.

Först ut att öppna upp vårdcentrum 2021 är Centrala Uppsala och Tierp, där också Älvkarleby kommuns invånare ingår. Fokus ligger på de tre målgrupperna äldre med komplexa behov, vuxna samt barn och unga med psykisk ohälsa.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration