Målområde - samskapande

Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård

Att patienten är en aktiv och självklar partner i sin egen vård betyder för invånaren att: 

  • Jag går från att vara en mottagare till att bli en medskapare

  • Vården går från olika delar till en helhet

  • Frågan ställs vad som är viktigt för dig som patient?

  • Invånarnas, patienternas och närståendes perspektiv tas med i utformningen och utvecklingen av framtidens hälsa, stöd, vård och omsorg

Inom ramen för målområdet samskapande finns ett antal referensgrupper: 

Referensgrupperna är experter på ett enskilt område och har en rådgivande funktion. De projekt som finns inom ramen för Effektiv och nära vård 2030 kan till exempel lyfta olika frågor i referensgrupperna för att få värdefull input. I referensgrupperna sker ett ömsesidigt utbyte av information om omställningen. 

De grupper som är kopplade till omställningen är Pensionärsrådets referensgrupp, Funktionsrätts referensgrupp samt facklig referensgrupp.

Kontakt

Emma Nicholls

Koordinator administration