Målområde - samskapande

Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård

Att patienten är en aktiv och självklar partner i sin egen vård betyder för invånaren att:

  • Jag går från att vara en mottagare till att bli en medskapare.
  • Vården går från olika delar till en helhet.
  • Frågan ställs vad som är viktigt för dig som patient?
  • Invånarnas, patienternas och närståendes perspektiv tas med i utformningen och utvecklingen av framtidens hälsa, stöd, vård och omsorg.

Inom ramen för målområdet samskapande finns ett antal referensgrupper

Referensgrupperna är experter på ett enskilt område och har en rådgivande funktion. De projekt som finns inom ramen för Effektiv och nära vård 2030 kan till exempel lyfta olika frågor i referensgrupperna för att få värdefull input. I referensgrupperna sker ett ömsesidigt utbyte av information om omställningen. 

De grupper som är kopplade till omställningen är Pensionärsrådets referensgrupp, Funktionsrätts referensgrupp samt facklig referensgrupp.