Presentationsmaterial om invånartjänsten 1177 direkt

Presentationsmaterial om nya tjänsten 1177 direkt som riktar sig till dig som medarbetare inom hälso- och sjukvården.

Material till arbetsplatsträffar (APT)

Materialet kan användas som informations- och diskussionsunderlag.

Kontakt

Anna Ek

IT-strateg