Frågor och svar lokal kunskapsstyrning

Här finner du svar på vanliga frågor om lokal kunskapsstyrning i Region Uppsala och Uppsala län.

Denna webbsida är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med information allt eftersom.

Vad är nationell kunskapsstyrning?

Vad är lokal kunskapsstyrning?

Hur kan jag hålla mig uppdaterad om vad som händer?

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se