Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper

Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper är en del av Region Uppsalas lokala organisation för kunskapsstyrning. Den lokala organisationen byggs upp allt eftersom nya nationella riktlinjer eller personcentrerade vårdförlopp tas fram på nationell nivå.

Här kommer det finnas information om samt länkar till Region Uppsalas lokala programråd (LPO), arbetsgrupper (LAG) och samverkansgrupper (SVG). Sidan är under uppbyggnad och information läggs in allt efter som nya programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper skapas.

Här hittar du aktuella nyheter om kunskapsstyrning.

Till nyheter

Lokala samverkansgrupper

Mallar

Mallar för lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper (Word-filer att spara ned på egen dator och fylla i).

Externa länkar

Här hittar du Socialstyrelsens riktlinjer - både färdiga riktlinjer och remissversioner, där arbetet fortfarande pågår.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se