Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper

Lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper är en del av Region Uppsalas lokala organisation för kunskapsstyrning. Den lokala organisationen byggs upp allt eftersom nya nationella riktlinjer eller personcentrerade vårdförlopp tas fram på nationell nivå.

Här kommer det finnas information om samt länkar till Region Uppsalas lokala programråd (LPO), arbetsgrupper (LAG) och samverkansgrupper (SVG). Sidan är under uppbyggnad och information läggs in allt efter som nya programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper skapas.

Lokala samverkansgrupper

LSG Patientsäkerhet

Mallar

Mallar för lokala programområden, arbetsgrupper och samverkansgrupper (Word-filer att spara ned på egen dator och fylla i).

Kallelse med agenda

Minnesanteckningar

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse 2020

LPO Uppdragsbeskrivning

LAG Uppdragsbeskrivning

Externa länkar

Här hittar du Socialstyrelsens riktlinjer - både färdiga riktlinjer och remissversioner, där arbetet fortfarande pågår.

Socialstyrelsen - Nationella riktlinjer

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se