LSG Patientsäkerhet

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokala samverkansgrupp (LSG) Patientsäkerhet samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Medlemmar och verksamhet

Kontakt

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg