Programråd Astma och KOL

Programrådet för astma och KOL arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom astma och KOL i hela länet.

Rådet ska också hantera valda indikatorer, i synnerhet med att förbättra de områden där det finns stor förbättringspotential.

Kontakt

Lisbeth Wahlström

Sjuksköterska Astma/KOL

Christer Jansson

Överläkare/Professor