Programråd Demenssjukdomar

Programrådet för demenssjukdomar arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom demenssjukdomar i hela länet.

Programråd Demenssjukdomar

Kvalitetsindikatorer

Kunskapsstöd Demenssjukdomar

Utbildningar, kurser, seminarier och konferenser

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg

Lena Kilander

Överläkare