Programråd Epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom

Programrådet för Epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom i hela länet.

Programrådet för Epilepsi, Multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är jämlik och god vård inom epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom i hela länet.

Från mars 2019 tillkom diagnosen Epilepsi i programrådet för Epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom i samband med att de nya nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi publicerades den 8 februari 2019.

Programrådets uppdrag

Programrådet skall arbeta för att förbättra vården för patienter med Epilepsi, MS eller Parkinsons sjukdom genom att se till att de nationella riktlinjerna implementeras.  Programrådet skall också ta fram mätbara indikatorer som under arbetets gång kan följas upp, utvärderas och förbättras.

Programråd Epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom

Kvalitetsindikatorer för Region Uppsala

Kunskapsstöd Epilepsi, MS och Parkinsons sjukdom

Utbildningar, kurser, seminarier och konferenser

Kontakt

Diana Markusson

Sjuksköterska

Anna Renberg

Fysioterapeut