Programråd Stroke

Programrådet för Stroke arbetar för att säkerställa att nationella riktlinjer och behandlingsstrategier implementeras. Det övergripande målet är god vård inom stroke i hela länet.

Kontakt

Erika Keller

Kvalitetssamordnare

Signild Åsberg

Överläkare