LAG Diabetes

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokal arbetsgrupp (LAG) Diabetes samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Lokal arbetsgrupp (LAG) för Diabetes är en omstöpning av föregångaren och det tidigare Programrådet för Diabetes i Region Uppsala. LAG Diabetes arbetar för att minska skillnaden i lokala variationer i praxis inom diabetesvården och  en mer jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. 

Webbsidan är under uppbyggnad och mer information kommer.

Kontakt

Violeta Armijo Del Valle

Sjuksköterska, specialfunktion