LAG Palliativ vård

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokala arbetsgrupp (LAG) Palliativ vård samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Webbsidan är under uppbyggnad och mer information kommer.

Medlemmar och verksamhet

Kontakt

Johan Sundelöf

Överläkare

Linda Frode

Sjuksköterska