LAG Schizofreni

Schizofreni innebär utöver psykisk och fysisk ohälsa i många fall även risk att bli utsatt för diskriminering och marginalisering, socialt och ekonomiskt. Så här arbetar lokal arbetsgrupp för Schizofreni för att förbättra vården till personer med schizofreni.

LAG Schizofreni arbetar med implementering av den nationella riktlinjen för vård och ströd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i Region Uppsala.

Under hösten 2019 höll arbetsgruppen i en eftermiddag med seminarierför att öka kunskapen om schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Se filmer från seminarierna nedan.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare