Beslut om att pausa möten inom kunskapsstyrning

2020-11-30

Den 20 november 2020 fattade tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (TL HSVO) följande beslut.

TL HSVO beslutar att pausa kunskapsstyrningsmöten till januari. Undantag för LAG rehab Covid. Nomineringar till grupper fortgår dock.

Det innebär att fram till den 31 januari 2021 kommer grupperingar inom kunskapsstyrning som LPO, LAG eller LSG (de blå grupperingarna i bilden nedan) inte att genomföra några möten, undantag görs för LAG rehab covid.

Övrigt arbete inom kunskapsstyrning fortgår i ett anpassat tempo med hänsyn till situationen kring pandemin.

Lokal organisation för kunskapsstyrning

Eventuella beslut som rör Region Uppsalas grupperingar (de rosa i bilden ovan) kommer att fattas av vårdledningsgruppen den 11 december 2020.

Hälsningar Uppsala läns styrgrupp för kunskapsstyrning.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se

Hitta på sidan