Beslut om fortsatt arbetet inom det lokala arbetet inom kunskapsstyrning

2021-05-25

Nya beslut är fattade kring det lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Den 25 maj 2021 fattade Region Uppsalas vårdledningsgrupp samt tjänsteledningen för HSVO följande beslut:

Det lokala arbetet inom kunskapsstyrning fortsätter utan något förlängt generellt beslut för alla grupperingar. Istället kommer regionens primärvård och berörda verksamheter på sjukhusen att anpassa sitt deltagande med hänsyn till den pågående pandemin.

När flera parter behöver delta i samarbetet kring en särskild fråga inom det lokala arbetet för kunskapsstyrning, men inte kan på grund av pandemin, då behöver frågan parkeras och tas upp när alla kan delta igen.

Beslutet gäller samtliga grupperingar inom kunskapsstyrningen lokalt.

Om du har frågor eller funderingar om informationen ovan är du välkommen att kontakta oss genom kansliet för kunskapsstyrning via e-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se

Hälsningar
Uppsala läns styrgrupp för kunskapsstyrning

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se

Hitta på sidan