Fortsatt beslut om att pausa det lokala arbete inom kunskapsstyrning

2021-02-11

Nya beslut är fattade kring det lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Tjänsteledningen för HSVOs beslut 5 februari 2021

Lokala aktiviteter och möten inom kunskapsstyrningsområdet för LPO, LAG och LSG ställs in från och med 5 februari 2021 till den 5 mars 2021. Undantaget är palliativ vård, Covidrehabilitering samt patientsäkerhet. Undantaget är också kunskapsstyrningskansliets arbete med bland annat konstruktion av grupperingar, samt styrgruppernas arbete för att säkerställa
att den lokala strukturen kommer på plats.

Region Uppsalas vårdledningsgrupps beslut 10 februari 2021

Lokala aktiviteter och möten inom kunskapsstyrningsområdet för LPO, LAG och LSG ställs in från och med den 10 februari 2021 till den 5 mars 2021. Undantaget är palliativ vård, Covidrehabilitering samt patientsäkerhet. Undantaget är också kunskapsstyrningskansliets arbete med bland annat konstruktion av grupperingar, samt styrgruppernas arbete för att säkerställa att den lokala strukturen kommer på plats.

Uppsala läns styrgrupp för kunskapsstyrning

Det innebär att fram till den 5 mars 2021 kommer grupperingar inom kunskapsstyrning som LPO, LAG eller LSG (de rosa och blå grupperingarna i bilden nedan) inte att genomföra några aktiviteter eller möten.

Undantag från paus i det lokala arbetet

Undantag görs för LPO, LAG och LSG inom palliativvård, covid-19 rehabilitering samt patientsäkerhet. Övrigt arbete inom kunskapsstyrning fortgår i ett anpassat tempo med hänsyn till situationen kring
pandemin, exempelvis så fortsätter arbetet som görs inom kansliet för kunskapsstyrning samt arbetet inom de båda styrgrupperna.

Organisationsskiss över lokal kunskapsstyrning i Region Uppsala och Uppsala län

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se