Inbjudan till Webbinarium om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för reumatoid artrit

Reumatoid artrit, RA, är en inflammatorisk sjukdom där immunförsvaret blir överaktiverat och angriper lederna. Sjukdomen är två till tre gånger vanligare bland kvinnor än män och risken att utveckla RA stiger med ålder. Det är ännu inte helt klarlagt vad som orsakar RA.

Två nationella vårdförlopp för RA har tagits fram som ska införas i hälso- och sjukvården. Det ena omfattar tiden från välgrundad misstanke i primärvården till ett år efter diagnos. Det andra från att patienten haft RA minst ett år fram tills denne inte längre är i behov av reumatologisk specialistvård. Vårdförloppen ger möjlighet för patienterna att få en mer strukturerad vård genom hela sin sjukdomstid. Därmed minskar risken för bestående funktionsnedsättning och samsjuklighet.

Välkommen till ett webbinarium som ger fördjupning i de båda vårdförloppen: bakgrund, innehåll, hälsoekonomisk analys och hur de kan införas i landets regioner. Webbinariet ger också inblick i hur det är att leva med RA och i erfarenheter från vård och behandling. Delar av webbinariet spelas in och kan ses i efterhand.

Medverkar gör bland andra:

  • Gerd-Marie Alenius, ordförande i nationellt programområde, NPO, reumatiska sjukdomar, norra sjukvårdsregionen.
  • Cecilia Carlens, ordförande i nationell arbetsgrupp, NAG, vårdförlopp RA, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.
  • Mats Dehlin, ledamot i NAG vårdförlopp RA, västra sjukvårdsregionen.
  • Malin Regardt, ledamot i NAG vårdförlopp RA, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland.
  • Maria Nylander, patientrepresentant.

Tid och plats

Måndag 4 april kl. 13.15-15.00, via Zoom.

Anmälan

Senast 3 april, länk till anmälan.

Skicka gärna in frågor i förväg till

Malin Regardt, processledare nationellt programområde reumatiska sjukdomar.

e-post: malin.regardt@regionstockholm.se.

För mer information se även Vårdförlopp reumatoid artrit, Kunskapsstyrningvård.se.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se