Nytt beslut om det lokala arbetet inom kunskapsstyrning

Den 11 december 2020 fattade Region Uppsalas vårdledningsgrupp ett beslut kring det lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Vårdledningsgruppen beslutar att tillfällig pausa möten för det lokala arbetet inom kunskapsstyrning mellan den 11 december 2020 till den 31 januari 2021. Undantaget de grupper som gynnar och behövs under pandemin.

Det innebär att fram till den 31 januari 2021 kommer grupperingar inom kunskapsstyrning som LPO, LAG eller LSG (de rosa grupperingarna i bilden nedan) inte att genomföra några möten, undantag görs för frågor som behöver hanteras med anledning av corona-pandemin, till exempel inom patientsäkerhet.

Övrigt arbete inom kunskapsstyrning fortgår i ett anpassat tempo med hänsyn till situationen kring pandemin.

Hälsningar Uppsala läns styrgrupp för kunskapsstyrning.

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se

Hitta på sidan