Lokalt primärvårdsråd är tillsatt

2021-05-10

Under Primärvårdsforums extrainsatta möte torsdagen den 6 maj 2021 beslutades vilka representanter som ska ingå i det Lokala Primärvårdsrådet (LPO) i Region Uppsala.

Den 14 oktober 2020 tog Primärvårdsforum beslut om att ett lokalt primärvårdsråd skulle instiftas. Region Uppsalas styrgrupp för kunskapsstyrning tog beslut att initiera ett lokalt primärvårds råd samt fastställde primärvårdsrådets uppdragsbeskrivning den 2 november 2020.

Under vintern 2020 påbörjades rekrytering av ordförande, processledare och medlemmar genom nominering och ansökan. Totalt inkom 13 ansökningar/nomineringar, två för ordförande och 11 för medlemmar, varav 11 från Nära vård och hälsa (NVH) och två från de privata vårdgivarna. 

Kriterier för Lokalt primärvårdsråd

  • Representanter utses under tre år med möjlighet till förlängning.
  • Deltagarantalet i rådet bör inte överstiga tio medlemmar.
  • Ordförande bör vara en specialist i allmänmedicin.
  • Representation från offentligt eller privat drivna vårdcentraler bör vara i relation till listningsandel.
  • Rådet ska vara multiprofessionellt uppbyggt och det bör finnas patientrepresentation.

Kunskapsstyrning - Uppdrag Lokalt primärvårdsråd (docplus)

Lokalt primärvårds representanter

Ordförande

Ove Andersson, specialist i allmänmedicin, Nära vård och hälsa och Regionkontoret.

Processledare

Erika Sohtell, huvudredaktör DocPlus och redaktör Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Regionkontoret.

Medlemmar

Anna Ekman, klinisk apotekare, FoUU, APC-utveckling, Nära vård och hälsa.

Eva Gunnarsson, distriktssköterska och verksamhetschef, Familjeläkarna Luthagen.

Eva Wålinder, psykolog, Almunge vårdcentral.

Johanna Carlson, specialist i allmänmedicin, Capio Sävja.

Maria Flink, fysioterapeut och yrkesföreträdare, APC utveckling, Nära vård och hälsa.

Robert Sarkadi Kristiansson, ordförande RPO Primärvårdsråd och chefsläkare, Nära vård och hälsa.

Sara Hager, projektledare FoU, APC utveckling, Nära vård och hälsa.

Patientrepresentant, vakant.

Webbsida

Lokalt primärvårdsråd

Plan för Lokalt primärvårdsråd framåt

Under maj 2021 påbörjas planeringsarbetet för Lokalt primärvårdsråd (LPO), men på grund av pandemin startar rådets arbete upp först efter sommaren. 

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se