Lokalt primärvårdsråd – förlängd anmälningsfrist 26/3!

2021-03-10

Vårt gemensamma lokala primärvårdsråd håller som ni vet på att startas upp. Just nu är det möjligt att nominera någon till detta råd eller att själv ansöka.

Hittills har vi fått in flera bra nomineringar och ansökningar men det finns fortfarande behov av fler. Det lokala primärvårdsrådet ska bestå av en bred tvärprofessionell grupp med fokus på primärvården som nav!

Ansökningstiden är förlängd till den 26/3.

Vi efterfrågar särskilt ansökningar till rollen som ordförande samt medlemmar med kompetensprofil inom forskning. Vi ser gärna också fler anmälningar från privata vårdcentraler och personer aktiva i klinisk verksamhet. Det är viktigt att det lokala primärvårdsrådet representeras utifrån ett brett perspektiv för att kvalitetssäkra en jämlik hälso- och sjukvård till invånarna i Uppsala län.

För mer information om lokalt primärvårdsråd se nyhet

Vill du vara med och påverka framtidens primärvård?

För anmälan och jävsdeklaration

Till nominering och ansökan till lokalt primärvårdsråd i Region Uppsala, Webropol webbenkät.

Till blankett för jävsdeklaration i Region Uppsala, Word-fil.

Kontakt

Erika Sohtell

Processledare i primärvårdsrådet

E-post: erika.sohtell@regionuppsala.se

Ann-Charlott Norman

Vårdkvalitetschef

E-post: ann-charlott.norman@regionuppsala.se

Erika Sohtell

Huvudredaktör DocPlus Kunskapsstyrning, vård