Beslut om att igen pausa det lokala arbetet inom kunskapsstyrning

Nya beslut är fattade kring det lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Den 15 april 2021 fattade Region Uppsalas vårdledningsgrupp samt tjänsteledningen för HSVO följande beslut:

Lokala aktiviteter och möten inom kunskapsstyrningsområdet för LPO, LAG och LSG ställs in från och med den 15 april 2021 till den 31 maj 2021.

Undantaget är palliativ vård, Covid-rehabilitering samt patientsäkerhet. Undantaget är också kunskapsstyrningskansliets arbete med bland annat konstruktion av grupperingar, samt styrgruppernas arbete för att säkerställa att den lokala strukturen kommer på plats.

Det innebär att fram till den 31 maj 2021 kommer grupperingar inom kunskapsstyrning som LPO, LAG eller LSG (de rosa och blå grupperingarna i bilden nedan) inte att genomföra några aktiviteter eller möten.

Undantag görs för LPO, LAG och LSG inom palliativvård, Covid-19 rehabilitering samt patientsäkerhet. 

Övrigt arbete inom kunskapsstyrning fortgår i ett anpassat tempo med hänsyn till situationen kring pandemin, tex. så fortsätter arbetet som görs inom kansliet för kunskapsstyrning samt arbetet inom
de båda styrgrupperna.

Om du har frågor eller funderingar om informationen ovan är du välkommen att kontakta oss genom kansliet för kunskapsstyrning. 

Kontakt

Kunskapsstyrning Uppsala län

Kansliet för kunskapsstyrning

E-post: kunskapsstyrning@regionuppsala.se