Fortbildningsdag med tema barn och unga

Välkommen till höstens länsgemensamma SIP-dag med kunskap och inspiration för fortsatt utveckling! Fortbildningen är gemensam för länets kommuner och Region Uppsala med syfte att fördjupa våra kunskaper om SIP-processen, tillfälle att utbyta erfarenheter samt lära känna varandras verksamheter.

För vem?

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och skola i Uppsala län.

Innehåll

Med fokus på barn och unga i SIP-processen fördjupar vi kunskaperna om barns rättigheter och delaktighet i sin vård och stöd. Medverkar gör bland annat:

  • Barnombudsmannen Uppsala län
  • Verksamhet inom socialtjänsten
  • Verksamhet inom regionen

Förkunskaper

För att medverka behöver du ha grundkunskaper om SIP. Läs mer här.

Datum och tid

Den 6 november klockan 9 – 12

Plats

Hotell Centralstation, Bangårdsgatan 13, Uppsala

Praktiskt

Ingen kostnad. Vi bjuder på fika.

Anmälan

Senast 23 oktober måste vi ha din anmälan. Antal platser är begränsade så försök att ordna med representanter om ni är många från samma verksamhet som berörs av dagen.


Länsnätverket för SIP

I Uppsala län pågår ett utvecklingsarbete för SIP. Länsnätverket representerar kommunerna och regionen och ansvarar bland annat för att arrangera fortbildningsdagar två gånger per år.

Kontakt

Karolina Mark

Handläggare