Samverkansnämnden

Samverkansnämnden är ett politisk organ för de sju regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Dessa sju ska samarbeta om frågor som rör sjukvård.

Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Enligt beslut av riksdag och regering är Sverige indelat i sju sjukvårdsregioner. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård och samverkan ska utövas genom en samverkansnämnd eller motsvarande. Region Uppsala ingår idag i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion är ett politiskt organ för de sju regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Se webbsida för respektive region:
Region Uppsala
Region Dalarna
Region Gävleborg
Region Sörmland
Region Värmland
Region Västmanland
Region Örebro län

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns två st universitetssjukhus; Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro. Det finns även fem st länssjukhus; Eskilstuna, Falun, Gävle, Karlstad och Västerås. Dessutom finns det 18 st länsdelssjukhus spridda över sjukvårdsregionen samt 250 vård-/hälsocentraler och tre helikoptrar.

Det övergripande målet för sjukvårdsregionen är att genom samverkan erbjuda regionens invånare en hälso- och sjukvård på lika villkor. Hälso- och sjukvården ska dessutom vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv och erbjudas i rimlig tid.

Varje region representeras av tre ledamöter och tre ersättare. Region Uppsala representeras av ordinarie ledamöter Emilie Orring (M), Malin Sjöberg Högrell (L) och Helena Proos (S) och ersättare Björn-Owe Björk (KD), Fredrik Leijerstam (MP) och Vivianne Macdisi (S).

Protokoll från samverkansnämndens möten och mer information om det sjukvårdsregionala samarbetet finns på samverkansnämndens webbplats.

Kontakt

Maj Sölvesdotter

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Storgatan 27, 753 31 Uppsala