Begrepp som används i projektet

Vad betyder begreppen system och innovation?

System

Med system menar vi en kontext där flera olika aktörer interagerar med varandra och där någon form av relation finns mellan desa. Exempel på system kan vara Region Uppsala och Uppsala Län med dess olika kommuner som samarbetar och interagerar med andra. Ett annat exempel är lokaltrafiken där aktörerna utgörs av chaufförer, bussar, förvaltningen, trafik och samhälle med flera. 

Innovation

Innovation innebär att skapa och implementera nya idéer, metoder och produkter eller att förbättra de som redan genomförs.

Kontakt

Hitta på sidan