Projektets målbild

Målet med projektet är utveckla metoder och modeller för att hantera komplexa utvecklingsområden där flera organisationer är involverade, så som verksamheter i gränslandet mellan kommunal och regional verksamhet.

Kontakt