Projektets syfte

Syftet för projektet är att skapa möjlighet att i samverkan utveckla ett testlabb där nya lösningar på systemutmaningar utvecklas, testas, skalas upp och implementeras.

Kontakt