Teledermatoskopi

Teledermatoskopi, att fotografera en hudförändring på vårdcentralen, ska införas på samtliga vårdcentraler i Region Uppsala. Patienter får bland annat en mer jämlik vård, säkrare diagnostisering och kortare väntetid för remissbedömning och behandling.

Utbildning och utrustning

Utbildningarna sker på plats på Akademiska sjukhuset och du anmäler dig i Pingpong. Sök på Teledermatoskopi. Utbildningen är två timmar och varje datum har flera utbildningspass. Du behöver bara delta vid ett tillfälle.

Vem ska gå utbildningen?

Två medarbetare på varje vårdcentral ska gå utbildningen. Varje vårdcentral väljer själva vilka medarbetare som deltar. De medarbetare som går utbildningen blir huvudansvariga för själva hanteringen av teledermatoskopi på sin vårdcentral.

Utbildningstillfällen

 • Utbildningstillfälle 1: måndag 24 oktober.
 • Utbildningstillfälle 2: onsdag 26 oktober.
 • Utbildningstillfälle 3: måndag 28 november.
 • Utbildningstillfälle 4: onsdag, 30 november.

Anmäl dig till utbildningen i Pingpong. Sök på Teledermatoskopi.

Lokal

Akademiska Sjukhuset, ingång 15, plan 3, ABIS utbildningsrum.

Utrustning

Vid utbildningstillfället får varje vårdcentral ett startpaket, en mobiltelefon och ett dermatoskop. Projektet betalar startpaketet.

Utrullningen av projektet sker i två etapper

Totalt ingår cirka 50 vårdcentraler i projektet. Utrullningen sker med 25 vårdcentraler åt gången. De vårdcentraler som går utbildningen i oktober rullar igång i november och de vårdcentraler som går utbildningen i november rullar igång i december. Varje vårdcentral väljer själv vilket utbildningstillfälle de vill gå.

Om projektet

Teledermatoskopi är ett arbetssätt där en bild på en hudförändring fotas på vårdcentralen, med hjälp av en smartphone och ett instrument kallat dermatoskop. Bilden skickas till hudspecialist på Akademiska sjukhuset för bedömning.

Under våren 2022 beslutades att teledermatoskopi ska införas på samtliga vårdcentraler i Region Uppsala. Införandet startar hösten 2022 och pågår fram till våren 2023.

Målet med projektet är att införa arbetssättet teledermatoskopi i Region Uppsala som en del av det normala arbetsflödet. Detta förväntas leda till:

 • Jämlik vård i hela länet – oberoende av närhet till hudspecialist.
 • Säkrare diagnostisering.
 • Kortare väntetider för remissbedömning och behandling.
 • Onödiga besök minimeras.
 • Svåra fall kan prioriteras i större utsträckning på rätt instans.
 • Färre antal besök hos hudspecialist.
 • Minskat antal onödiga biopsier och operationer, och därmed minskad belastning på patologen.

Förvaltningsorganisation

Vid sidan av breddinförandet sker ett arbete inom projektet för att ta fram en förvaltningsorganisation. Bland annat arbetas ett flödesschema fram som visar vilka aktiviteter som ska ingå i processen, samt hur ansvarsfördelningen mellan enheter ska se ut.

Lathundar

Kontakta projektet

Har du frågor om projektet? Mejla teledermatoskopi@regionuppsala.se