Länsövergripande dokument

VIS-dokumenten nedan gäller i hela länet. Det finns även lokalt fastställda ViS-dokument.

Fast vårdkontakt

Fast vårdkontakt

Hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län

Samverkan avseende hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län

Klinisk process i samverkan

Primärvårdstriage vid akut cystit

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Rehabilitering och habilitering i samverkan

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg