Länsövergripande dokument

VIS-dokumenten nedan gäller i hela länet. Det finns även lokalt fastställda ViS-dokument.

Fast vårdkontakt

Hygien, vårdhygien och smittskydd i Uppsala län

Klinisk process i samverkan

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg