Beställ säljarkort

För att kunna logga in i säljutrustningen ombord på bussen behöver varje förare ha ett inloggningskort, eller ett så kallat säljarkort.

Säljarkorten är personliga och ska därför inte användas gemensamt av flera olika förare. 

Här nedan finns ett formulär som används för att: 

  • Beställa säljarkort till nya förare.
  • Anmäla borttappat eller trasigt säljarkort.
  • Meddela att en förare har slutat.

Borttappade och trasiga kort spärras och kan inte återaktiveras. Detsamma gäller säljarkort som tillhör förare som har avslutat sin anställning. 

Vi skickar nya kort och ersättningskort till trafikföretagets postadress så snart som möjligt. I brevet som följer med det nya säljarkortet finns förarens säljarnummer. Det behöver du ange om säljarkortet försvinner, är trasigt, eller om föraren slutar. 

Kontakt

Kundtjänst