Rutin för annullerade biljetter

Om det blir fel vid försäljning måste biljetten annulleras. Om säljaren inte hinner annullera inom utsatt tid måste kunden hänvisas till UL Kundtjänst.

Vid annullering av enkelbiljetter, 24-timmarsbiljetter och 72-timmarsbiljetter i pappersform måste både biljett och annulleringsbiljett skickas in till UL. Kontrollera att biljetten och annulleringsbiljetten har samma nummer, det står uppe i högra hörnet på biljetten.

Efter varje avslutad månad ska annulleringarna skickas in till UL. De behöver vara oss tillhanda senast den 15:e i följande månad, därefter kommer vi att stämma av era annulleringar. Om det saknas biljetter, annulleringsbiljetter eller annat underlag så kommer ni att faktureras för dem.

Annulleringarna skickas till:

Region Uppsala
Trafik och samhälle
UL, annulleringar buss
Svarspost 20611201
751 85 Uppsala

Märk kuvertet med ert trafikföretags namn samt vilken månad kvittona avser. Inget porto behövs för svarspost. 

Kontakt

Kundtjänst