För dig som arbetar med skolskjuts

Du som är skolskjutssamordnare kan hitta information här.

Fakturaperioder

Vilka datum som gäller för fakturering av skolskjutsen.

Elever som beviljas skolskjuts

Hur man ska lägga in och bevilja eleverna för att det ska bli rätt vid fakturering.

Redovisningsrutiner

När du ska redovisa kostnaderna för skolskjuts finns rutiner som du ska följa.

Kontakt

Kundtjänst