Mobilitetskonferens 2024

Cykelforum blir mobilitetskonferens! Region Uppsala bjuder in till mobilitetskonferensen, en eftermiddag med intressanta föreläsningar och kunskapshöjande dialoger för att öka kunskapen hur vi verkar kring en hållbar mobilitet för ett växande Uppsala län. 

Mobilitetskonferensen är ett forum och en plattform för dialog, nätverkande och kunskapshöjande föreläsningar. 

Konferensen riktar sig i första hand till politiker och tjänstepersoner verksamma inom offentlig verksamhet för att diskutera aktuella frågor inom bland annat transportsystemets sårbarhet, tillgänglighet för invånare och näringsliv, och storregionala perspektiv och frågor. 

Tid och plats

Måndag 4 mars 2024 klockan 13-16 i Gillesalen på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Programtiden är beräknad till tre timmar, inklusive paus med fikamingel.

Värd

Jenny Lundström, ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Region Uppsala.

Moderator

Jesper Johansson, senior konsult inom hållbar mobilitet på Tyréns.

 

Årets tema "en hållbar mobilitet för ett växande Uppsala län"

Klimatförändringar och förändrade resvanor påverkar vårt transportsystem och samhälle. Eftermiddagens program kommer därför att utforska vilka utmaningar, men även möjligheter som finns kopplat till framtidens mobilitet. På årets mobilitetskonferens kommer Trafikverket redovisa sin omvärldsanalys för att ge en förståelse över vilka förändringar transportsystemet står inför. Det framtida transportsystemet kan kräva innovativa och nya lösningar, något K2 kommer att dyka djupare i. Slutligen får vi veta mer om hur företag och arbetsplatser kan arbeta konkret kring en ”Grön resplan”.

Denna konferens ger en möjlighet att fördjupa oss i dessa ämnen, lära av experter och knyta värdefulla kontakter.

Program

Välkommen!

Inledning av Jenny Lundström, ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden Region Uppsala.

Framtidsspaning om trender i transportsystemet

Vart fjärde år tar Trafikverket fram en övergripande omvärldsanalys som bland annat belyser långsiktiga trender i samhället, transportsystemet, och i den offentliga förvaltningen. För denna programpunkt ligger fokus på de två transporttrenderna Ökade risker och hot mot transportsystemets funktionalitet samt Fortsatt hög efterfrågan på tillgänglighet och mobilitet påverkar res- och transportmönster.

Jonas Eliasson, måldirektör på Trafikverket.     

Regionala mobilitetsmyndigheter och innovation

Vi vet alla vad kollektivtrafik är idag och innefattar för typ av tjänster – men vad är morgondagens kollektivtrafik? Och vem ska se till att det kommer på plats?

Vilka innovationer behövs för att kunna möjliggöra framtidens mobilitetssystem – och vilka innovationer finns redan på plats idag, redo att implementeras för de som vågar?

Elias Arnestrand, innovationsledare K2

Fikamingel

Grön resplan för företag och arbetsplatser

Tillgängligheten till arbetsplatsen är ofta avgörande för kompetensförsörjning och attraktivitet. Hur kan olika mobilitetsaktiviteter inom ramen för en så kallad "grön resplan" minska ett företags klimatpåverkan, samtidigt som tillgängligheten till arbetsplatsen underlättas – och detta både snabbt och kostnadseffektivt. Är det för bra för att vara sant eller fungerar det verkligen? Varför arbetar inte fler med verktyget i så fall?
Kom och lyssna på erfarenheter från genomförda projekt.

Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector. Madelene Håkansson, Region Uppsala.

 

Kontakt

Viktor Tullgren

Samhällsplanerare

Emma Gåveby

Koordinator