Nätverk

Vi driver och är med i flera nätverk. Nätverken är till för att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra och för att ge dig som arbetar med kultur en chans att träffa andra som gör detsamma.