Nätverk för professionella inom teaterområdet i Uppsala län

Vi anordnar årligen nätverksträffar för att stärka och utveckla den professionella teaterverksamheten i länet och för att främja samverkan mellan länets teateraktörer.

Genom nätverket kan du som professionellt verksam ta del av workshops, temaföreläsningar om aktuella ämnen, skapa kontakter med andra scenkonstnärer och dela erfarenheter. Nätverket är även ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten och att öppna upp för dialog kring kommande fortbildningar och aktiviteter.

Bli del av nätverket

Hur?

Kontakta oss om teater

Har du tankar, idéer eller frågor om nätverket? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan