Tillgänglighet och personer med funktionsnedsättning

Biblioteksutveckling samordnar ett nätverk för folkbibliotekspersonal i Uppsala län som arbetar särskilt med medier och verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättning och äldre.

Två till tre nätverksträffar anordnas varje år, både fysiskt och digitalt. Genom nätverket främjas erfarenhets- och kunskapsutbyte, gemensam reflektion, omvärldsbevakning och verksamhetsutveckling.

Kontakta oss arbetet med tillgänglighet på biblioteken

Har du tankar, idéer eller frågor om nätverket? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Ulrika Danielsson

Verksamhetsutvecklare bibliotek