Biblioteksutveckling

I nära samarbete med länets folkbibliotek så verkar vi för att alla invånare i länet ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet.

Biblioteksutveckling anordnar exempelvis fortbildningstillfällen, samordnar nätverk och projekt, arbetar med omvärldsbevakning och ger konsultativt stöd för biblioteksmedarbetare och -chefer. Andra exempel på insatser kan handla om verksamhetsutvecklande metoder, projektbidrag eller att verka för en ökad interaktion mellan forskning och bibliotekspraktik.

Kontakta oss om biblioteksutveckling

Har du tankar, idéer eller frågor om biblioteksutveckling? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Kultur och bildning

Storgatan 27 Uppsala