Språkutveckling och skapande för barn och unga

Barn och unga är enligt bibliotekslagen en prioriterad målgrupp. Genom olika satsningar, metoder och aktiviteter arbetar Biblioteksutveckling Region Uppsala, tillsammans med folkbiblioteken, för att främja bra och likvärdig verksamhet för barn och unga i Uppsala län.

Låna material

Kontakta oss om biblioteks- och språkutveckling för barn och unga

Har du tankar, idéer eller frågor? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Eva Norrbelius Coleman

Verksamhetsutvecklare bibliotek

Sara Waller

Verksamhetsutvecklare barn och unga