För dig som dansare

Mentorskapsprogram inom dansområdet

Sedan 2015 genomför Region Uppsala mentorskapsprogram inom dansområdet för att stärka de yrkesverksamma utövarna och dansen i Uppsala län. Syftet med programmet är att stödja konstnärligt utbyte, utveckla, stärka och höja kompetensen inom dansområdet. Du kan få hjälp med att bredda dina horisonter och inriktningen på din professionella karriär, metodutveckling, eller en konstnärlig idé.

Genom erfarenhetsutbyte och nätverkande bidrar programmet till att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka i länet. Programmet riktar sig till dig som är professionell utövare inom dansområdet och ger en dansgrupp, danskonstnär, koreograf eller pedagog från länet möjlighet till utveckling genom stöd från en mentor.

Ansökan

Ansökan för mentorskapsprogrammet för 2023 är stängd.

Dansresidens

Region Uppsala utlyser årligen ett residens inom danskonstområdet. Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med inbjudna medsökande. Danskonstnärer från hela Sverige är välkomna att söka.

Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat tillsammans med  inbjudna medsökande. Mottagaren erhåller ett stipendium om 15 000 kr samt fritt boende och tillgång till studio under två veckor.

Utlysning av dansresidens sommaren 2023 är avslutad.

 

Kontakt

Eva Forsberg Pejler

Verksamhetsutvecklare dans