Konst – bild och form

Vi jobbar för att öka intresset, kunskapen och utövandet av konst. Konsten ska vara tillgänglig för alla invånare i Uppsala län.

Hos oss finns verksamhetsutvecklare för konst som på heltid stödjer, främjar och utvecklar bild- och formområdet i länet. I uppdraget ingår att stärka olika scener för samtidskonsten och samtidigt utveckla nya vägar som ökar tillgänglighet och delaktighet. Samverkan med andra regioner, nationellt och internationellt är en viktig del i detta arbete.

Kontakta oss om konst

Har du tankar, idéer eller frågor om konst, bild och form? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Eira Langaas

Verksamhetsutvecklare konst

Hitta på sidan