Teater

Vårt uppdrag är att främja teaterverksamheten i länet genom utvecklingsprojekt, omvärldsbevakning och nätverksskapande. Verksamheten inom teaterområdet bygger till stor del på samverkan med olika aktörer – lokalt, regionalt och nationellt.

Kontakta oss om teater

Har du tankar, idéer eller frågor om teaterverksamheten? Mejla, ring eller boka ett möte med oss för att berätta mer om vad du vill ha hjälp med.

Anni Gustafsson

Verksamhetsutvecklare teater

Hitta på sidan